ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္မွာ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ ေရး ဦးစီးဌာနမွ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားယာယီေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာေဆာက္လုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနမွ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို  ျပန္လည္လက္ခံေရး ၊ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကိုကယ္ဆယ္ျပီးပါက ယာယီေစာင့္ေရွာက္ရန္ေနရာလိုအပ္တာေၾကာင့္  ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာလူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ယာယီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာကို မႏၱေလး၊ မူဆယ္၊ ေကာ့ေသာင္း ႏွင့္ ျမဝတီစတဲ့ၿမိဳ႕နယ္(၄) ခုမွာေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ယခုရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္မွာ ေဆာက္လုပ္တဲ့ေဂဟာက (၅)ခုေျမာက္ေဂဟာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔သိရပါတယ္။လူကုန္ကူးခံရ သူမ်ားထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သာမက အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း ပါ၀င္ၿပီး မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာေရလုပ္သားမ်ား လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားကို ေလေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံရျခင္းမ်ားလည္းရွိၿပီး ယာယီေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးမွာ ေနရာလိုအပ္တာေၾကာင့္အခုလို ယာယီေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ ေဆာက္လုပ္တာျဖစ္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။

လူကုန္ကူးခံရသူေတြကို ယာယီေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမွာေစာင့္ေရွာက္စဥ္ကာလအတြင္း လူကုန္ကူးခံရသူေတြရဲ႕စိတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္း၊ စား၀တ္ေနေရးေတြကို တာ၀န္ယူေစာင့္ေရွာက္ေပးၿပီး မိသားစုထံအျမန္ဆံုးျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မိသားစုထံ ျပန္ေရာက္ပါက ေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ေရွာက္မႈအေနနဲ႔ (၂)ပတ္ထပ္မံေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး လိုအပ္တာေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္မွာေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားယာယီေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာရဲ႕ ေျမေနရာကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကစီစဥ္ေပးတာျဖစ္ၿပီး ေပ(၃၀၀)ပတ္လည္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ (၄၃)ေပ၊ ေပ(၁၀၀)အက်ယ္ရွိတဲ့ အေဆာက္အဦးတစ္လံုးကိုတည္ေဆာက္မွာျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အဦး ရဲ႕ကုန္က်ေငြကေတာ့ က်ပ္(၉၃.၉)သန္း ကုန္က်မယ္လို႔သိရပါတယ္။အေဆာက္အဦးကိုယခု (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းအၿပီးတည္ေဆာက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News