ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းက ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လ်က္ရွိျပီး ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း လူဆယ္ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ႏႈန္းဟာ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားေနတယ္လို႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆီးခ်ိဳ၊ေသြးခ်ိဳေရာဂါ စစ္တမ္းအရသိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း အခ်က္အလက္ေတြကို WHO (ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕)ရဲ႕ အကူအညီနဲ႕ ႏုိင္ငံတကာနည္းစနစ္အတိုင္း ေကာက္ခံထားႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အရြယ္ေရာက္ျပီး သူဆယ္ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္က ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ ဒီႏႈန္းဟာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ အေတာ္ေလးကို ျဖစ္ႏႈန္းျမင့္ေနတယ္လို႕ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။သုေတသနအခ်က္အလက္ေတြအရ ျပည္တြင္းမွာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားေနသူ (၂.၅) သန္းရွိျပီး ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳျဖစ္ဖို႕ အလားအလာရွိေနတဲ့သူေတြ (၅)သန္းရွိေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါနဲ႕ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေနသူဦးေရ (၇.၅) သန္းခန္႕ရွိေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳေရာဂါဟာ လူထုဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ရပ္တည္ေနျပီး ဒီေရာဂါျဖစ္ျပီဆိုရင္ ေရရွည္ေဆးစြဲေသာက္ရသလို ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါေတြခံစားရျပီး က်န္းမာေရးအျပင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးေတြကို ထိခုိက္ႏုိင္တဲ့ နာတာရွည္ေရာဂါအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳေရာဂါက အသက္ (၂၅)ႏွစ္ကေန အသက္(၆၅) ႏွစ္အတြင္း အရြယ္ေရာက္ျပီးသူေတြ၊ အလုပ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ အသက္အရြယ္ေတြမွာ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေနတာေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အတြက္ လုပ္အားက်ဆင္းသလို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္လာေစတယ္လို႕ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳေရာဂါအထူးကုဆရာဝန္ၾကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာ တင့္ေဆြလတ္က သံုးသပ္ေျပာဆိုထားပါတယ္။တစ္ကမာၻလံုးမွာ အာရွပစိဖိတ္ေဒသနဲ႕ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြက ဆီးခ်ိဳ၊ေသြးခ်ိဳျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုး ေဒသေတြျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း ပါဝင္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News