ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ကုလသမၼဂၢရဲ႕ ကမၻာ့လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းကို ကရင္ဘာသာသံုးမ်ိဳးျဖစ္တဲ႕ ပိုး(အေရွ႕) ၊ ပိုး (အေနာက္) နဲ႔ စေကာကရင္ ဘာသာေတြနဲ႔ ဘာသာျပန္ကာ ဇန္န၀ါရီ ၆ရက္ကစျပီး ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီလိုက္ပါျပီ။ ဒီဘာသာ ျပန္စာအုပ္ေတြအတြက္ ၆လေက်ာ္အခ်ိန္ယူခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာကေန ျမန္မာဘာသာျပန္ဆို ထုတ္ေ၀ခဲ႕သလို ၂၀၁၅မွာလည္း ကခ်င္၊မြန္၊ရွမ္း ဘာသာေတြနဲ႔ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ စေကာကရင္ ဘာသာစကားနဲ႔ စာအုပ္ငါးေထာင္၊ ပိုးကရင္ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ စာအုပ္၅ေထာင္ စုစုေပါင္း စာအုပ္တစ္ေသာင္းကို ထုတ္ေ၀လိုက္တာျဖစ္ျပီး ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီးနဲ႔ ကရင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ေတြကေနတဆင့္ ကရင္လူမ်ိဳးေတြထံ ေပးပို႕သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။အခုလိုစာအုပ္ထုတ္ေ၀တာေတြအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႕ အခုလပိုင္းအတြင္းမွာပဲ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြကို သြားေရာက္ကာ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကို အသိပညာေပးတာေတြျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

Related News