တရားမ၀င္အလွကုန္တင္သြင္းေရာင္းခ်သူေတြနဲ႔ အြန္လိုင္းေပၚကေန တရားမ၀င္တင္သြင္း ေရာင္းခ်သူေတြကို ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒျပဌာန္းၿပီးခ်ိန္ေရာက္ရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူလာႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအလွကုန္အသင္းက ဥပေဒအႀကံေပးကေျပာပါတယ္။

ေစ်းကြက္အတြင္းမွာေရာင္းခ်ေနတဲ့ အလွကုန္ ပစၥည္းအတုအပနဲ႔ တရား၀င္တင္သြင္းခြင့္မရပဲ ေရာင္းခ်ေနမႈေတြနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ေဟာေျပာပြဲကို ဇန္န၀ါရီ(၅)ရက္က လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္က MICT Park မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဟာေျပာပြဲကိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအလွကုန္အသင္းက ဥပေဒအႀကံေပး အရာရွိ ဦးသိန္းေအာင္က ေဟာေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ျပည္တြင္းကိုတရား၀င္တင္သြင္းတဲ့အလွကုန္ပစၥည္းေတြထက္ တရားမ၀င္ တင္သြင္းတဲ့ အလွကုန္ပစၥည္း အေရအတြက္က ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလွကုန္ အသင္းက ေျပာပါတယ္။ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့  တရားမ၀င္တင္သြင္း ေရာင္းခ်မႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာျဖစ္သလို အလွကုန္ေရာင္းခ်သူေတြအတြက္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈေတြရွိလာႏိုင္မယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလွကုန္အသင္းဥကၠ႒ကေျပာပါတယ္။ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ  အသက္၀င္က်င့္သံုးလာႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News