ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပညာအသင္းအေနနဲ႔  ပညာရွင္မ်ားစကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ (၇)ရက္က ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွာ က်င္းပပါတယ္။ဒါဟာ  ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားတုိးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေစဖို႔နဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ သေဘာတရား ပညာရပ္ေတြကို ေလ့လာသင္ယူၾကဖို႔ ရည္ရြယ္က်င္းပတာလုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ 

Related News