ျပည္တြင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားကလာတဲ့ အလွပန္းေတြထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အလွပန္းေစ်းကြက္ဟာ ျပည္တြင္းမွာေတာင္ ေစ်းကြက္မယွဥ္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ ပန္းစိုက္ပ်ိဳးသူေတြနဲ႕ ေရာင္းခ်သူေတြကေျပာပါတယ္။အလွပန္း၊ ဘုရားပန္းအိုးထိုး တာေတြကို  ျပည္တြင္းမွာစိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ ပန္းေတြထက္ ပိုမိုၾကာရွည္ခံတ့ဲ ျပည္ပက၀င္လာတဲ႕ အလွပန္းေတြကို အားထား၀ယ္ယူႀကတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ဒါေတြဟာ ျပည္တြင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ အလွပန္းအမ်ိဳးအစားအေရအတြက္ နည္းေနေသးတာရယ္၊ အရည္အေသြးပိုင္းမမီတာေတြနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူေတြအေနနဲ႔ အရင္းအႏွီးနည္းတာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ တ႐ုတ္စတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္  ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္ကိုေတာင္ မယွဥ္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အလွပန္းေစ်းကြက္ဟာ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပေစ်းကြက္ကိုပါ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ လက္ရွိလိုအပ္ေနတ့ဲ အေျခအေနေတြကိုေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနရဲ႔ ဦးစီးအရာရွိတစ္ဦးက အခုလိုေျပာပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘုရားပန္းအတြက္ သစၥာပန္း၊ ႏွင္းဆီ၊ ဂႏၶာမာ၊ ေမၿမိဳ႕ပန္းေတြကို အဓိက စိုက္ပ်ိဳးၿပီး လတ္တေလာအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြက ၀င္ေရာက္္ေနတ့ဲ ပန္းအမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့ လီလီ၊ တ႐ုတ္ႏွင္းဆီ၊ က်ားပါးစပ္၊ ကာေနးရွင္း စတ့ဲပန္းအမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News