ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရဲ႕ ၁၄ ၾကိမ္ေျမာက္ အသင္းသားစုံညီ  ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီလ(၈)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Panda Hotel  မွာ က်င္းပသြားပါတယ္။ အစည္းေ၀းမွာ အသင္းအေနနဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာနဲ႔ ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္းရွွင္းတမ္းေတြကုိ ရွင္းလင္းပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဟာ အသင္းရန္ပံုေငြကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ေတြက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ထည့္၀င္ၾကသလုိ ေစတနာရွင္အသင္းသူ၊ အသင္းသားေတြရဲ႕ ထည့္၀င္ေငြေတြ၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေတြနဲ႔ လည္ပတ္ေနတယ္လုိ႕သိရပါတယ္။

ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရဲ႕ အသင္း၀င္ေၾကးကိုၿပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ မတ္လကစၿပီး ေရႊဆိုင္ေတြ၊ ေရႊအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္သူေတြ၊  ေရႊသန္႕စင္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူေတြ၊ ေရႊတူးသတ္ၱဳတူးေဖာ္သူေတြ၊ ေရႊပန္းထိမ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ေရႊနန္းဆြဲလုပ္ကုိင္သူေတြ၊  ေရႊေဆာက္ျဖတ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြ ကုိ  အသင္း၀င္ေၾကးေငြက်ပ္ (၁)သိန္းနဲ႕ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေငြက်ပ္(၃)ေသာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိမွာ  အသင္း၀င္စုစုေပါင္း  ၁၅၇၃ ဦး ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

Related News