၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕GDP ကို (၇) ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးတက္ဖိုေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က  ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းအတြင္းမွာ ေျပာပါတယ္။ ဒါဟာလူတစ္ဦးခ်င္းဆီရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးနဲ႔၀န္ေဆာင္မႈတန္ဖိုးကိုတစ္ႏွစ္ ေငြက်ပ္(၁၇)သိန္းေက်ာ္ေရာက္ရွိဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

မေန႔ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ကလုပ္တဲ့ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္အစည္းအေ၀းမွာ အစိုးရအဖြဲ႕ စံုစံုလင္လင္တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။သမတဦးထင္ေက်ာ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြလည္း ဒီအစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ၾကတာပါ။ဒီအစည္းအေ၀းဟာ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတြက္ အေရးပါတဲ့အစည္းအေ၀းျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကိုေဖာ္ထုတ္ခဲ့သလို လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ကအေျခ အေနေတြကိုလည္း ျပန္သံုးသပ္သြားပါတယ္။

အစိုးရသစ္တက္ကာစ ၿပီးခဲ့တဲ့ဘ႑ာႏွစ္ ပထမ(၆) လပတ္အတြင္းမွာေတာ့ႏိုင္ငံစီးပြားေရးဟာ ေႏွးေကြးခဲ့ပါတယ္။ လယ္ယာသီးႏွံေတြ အထြက္က်ဆင္းတာအပါအ၀င္ ပို႔ကုန္ေစ်းႏႈန္း ေတြက်ဆင္းမႈနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ စီး၀င္မႈေႏွးေကြးတာေတြက စီးပြားေရးေႏွးေကြးေစတဲ့ အေၾကာင္းေတြလို႔ သမတကေျပာသြားပါတယ္။လာမယ့္ဘ႑ာႏွစ္ကိုေတာ့ သမၼတကပိုအေကာင္းျမင္ထားၿပီး GDPကို(၇)ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာပါ။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြဟာကိုယ္ပိုင္ပံုစံနဲ႔ ျဖစ္ရမယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕လုိအပ္ခ်က္အရ စီမံကိန္းေတြကို ေရးဆြဲျပီးတဲ့အခါမွာ လက္တြဲလုပ္ကိုင္မယ့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အလွဴရွင္ေတြနဲ႔ နည္းလမ္းက်က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖုိ႔က အေရးၾကီးပါတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္ေတြမွာလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေထာက္ျပမႈေတြဟာ မွန္ကန္မႈရွိႏိုင္ျပီး အစိုးရအဖြ႔ဲအေနနဲ႔ လက္ခံရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။         

 

Related News