ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းေျပးဆြဲေနတဲ့ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာေတြမွာ ျပည္ပဧည့္သည္စီးနင္းမႈ မ်ားျပားတယ္လုိ႔ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း အေပ်ာ္စီးသေဘၤာ ေျပးဆြဲေပးလ်က္ရွိတဲ့Goyal Green ßGiver  အေပ်ာ္စီးသေဘၤာက တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း အေပ်ာ္စီးသေဘၤာေတြစတင္ေျပးဆြဲခဲ့တာ (၅)ႏွစ္၀န္းက်င္ရွိပါၿပီ။အခု ေျပးဆြဲေနတဲ့သေဘၤာေတြမွာျပည္တြင္းကထက္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက ပိုအစီးမ်ားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စီးနင္းသူအမ်ားစုရန္ကုန္ျမစ္ရဲ႕ ေန၀င္ခ်ိန္မွာ ျမစ္အလွကို ခံစားၾကည့္႐ႈဖုိ႔ လက္မွတ္နဲ႔ လာေရာက္စီးနင္းၾကတာမ်ားျပားတယ္လုိ႔ Goyal Green ßGiver ေပ်ာ္စီးသေဘၤာ မန္ေနဂ်ာက ေျပာပါတယ္။ ဒီအေပ်ာ္စီးသေဘၤာေတြဟာ ဗုိလ္တစ္ေထာင္ကမ္းနားကေန ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းကုိ ေန႔စဥ္ေျပးဆြဲေပးေနၿပီး စီးနင္းသူေတြအေနနဲ႕ ျမစ္သံုးခြဆံုဘက္ သီလ၀ါ၊ အလံုဘက္အထိကို ၾကည့္႐ႈခံစားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။  လက္မွတ္ခကေတာ့တစ္ဦးကို ေငြက်ပ္(တစ္ေသာင္း)ႏႈန္းနဲ႔ (ႏွစ္ေသာင္းခြဲ)ႏႈန္း အမ်ဳိးအစားႏွစ္မ်ဳိး ခြဲျခားသတ္မွတ္ထား ပါတယ္။ ဒီသေဘၤာေတြကို စင္းလံုးငွားစီးနင္းႏိုင္ေပမဲ့ လက္ရွိအထိစင္လံုးငွားစီးနင္းသူနည္းေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Related News