ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ကေလးလုပ္သားစုစုေပါင္းအေရအတြက္ရဲ႕ထက္၀က္ေလာက္ဟာ အႏၱရာယ္္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းအမ်ိဳး အစားေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟ ဟိုတယ္မွာ မတ္လ ၁၃ ရက္က ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ေရးဆြဲႏိုင္ေရး ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကေလးလုပ္သားစုစုေပါင္း ၁.၂ သန္းခန္႔ရွိရာမွာ ထက္၀က္ေလာက္ ဟာ အႏၱရာယ္္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ကေလးသူငယ္ေတြ အႏၱရာယ္္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနရမႈေတြအပါအ၀င္ ကေလးလုပ္သားေတြပေပ်ာက္ေစဖုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အခုလုိ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေစဖို႔အတြက္ ILO နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနေပမယ့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈက ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ဖို႔အတြက္ အဓိကအခက္အခဲ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပညာေရးစနစ္၊ ရာသီဥတုနဲ႔ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေတြအျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရ ျခင္းေတြေၾကာင့္လည္း ကေလးလုပ္သားေတြ တုိးပြားလာရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ကေလးလုပ္သားေတြ ပေပ်ာက္ဖုိ႔အတြက္ကို အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔အတူ အျခား၀န္ႀကီးဌာနေတြ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုတယ္လုိ႔ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကေလးလုပ္သားဦးေရ ၁.၂ သန္းခန႔္ရွိတဲ့ အထဲမွာ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ ကေလးလုပ္သားအေရအတြက္ဟာ စုစုေပါင္း ၁ ေသာင္း၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News