ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြ သာယာလွပဖုိ႔အတြက္ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြနဲ႔ အိမ္ေနာက္ေဖးမွာ သီးပင္စားပင္ေတြ စိုက္ပ်ဳိးဖုိ႔ ဒုိ႔အိမ္အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ၿပီး ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္   (၂၇)လမ္း၊ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကိုစံျပအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။အခုလုိေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြ သာယာလွပဖုိ႕လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ပူးေပါင္းမႈေတြမ်ားစြာလုိအပ္ေနေသးတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြ သာယာလွပၿပီး ျပည္သူေတြအပန္းေျဖႏိုင္္တဲ့အထိ ဒုိ႔အိမ္အဖြဲ႕က ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႔နယ္ (၂၇) လမ္း ေနာက္ေဖးလမ္းကို စံျပလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ အိမ္ေနာက္ေဖး လမ္းၾကားေတြထဲမွာ အိမ္ေနာက္ေဖး သီးပင္ စားပင္အျဖစ္ ခ်ဥ္ေပါင္ပင္၊ နံနံပင္၊ ၾကက္ဟင္း ခါးသီးပင္နဲ႔ ပန္းအမ်ိဳးစားအစံုအလင္ကို စိုက္ပိ်ဳးထားပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ကေလးေတြ ပန္းခ်ီေရးဆြဲႏိုင္ေအာင္ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေရးဆြဲနည္း ေတြကိုထည့္သြင္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကေတာ့ျမို႔တြင္း(၆)ျမိဳ႔နယ္ရိွ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြကို အမိႈက္ကင္းစင္ေရးစီမံခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေပမယ့္အခုခ်ိန္ထိ ျပည္သူေတြအမိႈက္စြန္႔ပစ္ရာမွာ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈအားနည္းေနတာေၾကာင့္ အမိႈက္ရွင္းၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းေနရတယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ေနျပည္သူေတြကေတာ့ ဒို႔အိမ္အဖြဲ႕က ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမွာ အခုလုိ အလွဆင္ျပဳလုပ္တာဟာ ျမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္နဲ႔ညီသန္႔ရွင္းလွပေပမယ့္ ျပည္သူေတြပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ လုိအပ္ေနေသးတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒို႔အိမ္အဖြဲ႕က ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္္ (၂၇)လမ္းရဲ႕ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမွာ အခုလိုျပဳလုပ္ဖို႔ အတြက္ (၆)လအခ်ိန္ယူခဲ့ရၿပီးေဒၚလာ(ႏွစ္ေထာင္)ကုန္က်ခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ျမိဳ႕တြင္းက ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာလည္းအလွဆင္လိုသူမ်ားရိွပါက ဒို႔အိမ္အဖြဲ႔က ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News