ကမၻာ့တစ္၀ွမ္းမွာ ကမၻာ့စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔ က်င္းပတာဟာ (၅၇)ႀကိမ္ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င္းပတာ(၅)ႀကိမ္ရွိျပီလို႕မတ္လ(၁၅)ရက္က မဟာဗႏၶဳလ ပန္းၿခံမွာျပဳလုပ္တဲ့ကမၻာ့စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားမွ သိရပါတယ္။ကမၻာ့စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္းမွ ဦးေဆာင္ၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေပးပိုစတာေတြ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ၊ အစားအေသာက္အႏၲရာယ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပညာေပးသီခ်င္း၊ အကေတြနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾက ပါတယ္။ အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႕ ေဟာေျပာပြဲေတြကို ျပည္သူေတြသိရွိဖို႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စားသံုးရန္မသင့္တဲ့အစားအစာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႕လည္း အခုလိုေျပာခဲ့ပါတယ္။         

ကမၻာ့စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားေတြကို ႏွစ္စဥ္ခန္းမမ်ားငွားၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာၿဖစ္တဲ႔အတြက္ ျပည္သူေတြမွာထိေရာက္တဲ့ က်န္းမာေရးအသိပညာေတြ မရရိွခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ အမ်ားၿပည္သူပိုင္ေနရာမဟာဗႏၶဳလ ပန္းၿခံမွာၿပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔အတြက္ ျပည္သူေတြၾကားမွာ အသိပညာတိုးပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစားသံုးသူကြယ္ေရးအသင္းအေနနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာကမၻာ့ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔နဲ႔သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ေတြကိုလည္း ျပည္သူေတြက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေအာင္က်င္းပသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News