တပ္မေတာ္ခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရိွတဲ႔ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အိမ္ယာႏွင့္ အေဆာက္အုံ ျပပြဲမွာ ေဘးကင္းလုံၿခဳံဖို႔ ေနစဥ္အေလ့အထကစ ျပင္ၾကစို႔ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ ၁၉ ရက္ကထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ကုလသမဂၢရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ UN-HABITAT၊ လူမႈ၀န္တမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနနွင့္ ဒဂုံ exhibition ကုမၸဏီ တို႔ပူးေပါင္း က်င္းခဲ့တာပါ။ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲ က်င္းပရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို UN-HABITAT ရဲ႕ တာ၀န္ရွိ သူကေျပာပါတယ္။အဆိုပါေဟာေျပာပြဲမွာ မိမိေနထိုင္ရာေဒသဟာ ဘယ္လိုသဘာ၀ေဘးမ်ဳိး ေတြက်ေရာက္ တတ္တယ္ဆိုတာႀကိဳတင္သိရိွထားဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ သဘာ၀ေလးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုေဘးအႏၲရာယ္ေတြထဲက ငလ်င္အႏၲရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္သင့္တာေတြကို ရွင္းျပခဲ႔ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုးံမွာ မီးေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္တယ္လို႔ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူရဲ႔ေျပာၿပခ်က္အရသိရၿပီး မီးေဘး အႏၲရာယ္အတြက္သက္ဆိုင္သူအားလုးံ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိအပ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားမွာသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္မႈ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔လည္းအဆိုပါေဟာေျပာပဲြမွာ ျမန္မာနိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမိ်ဳးသန္႔ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရပါတယ္။

 

 

Related News