ေရၾကည္တစ္ေပါက္ ပရဟိတႏွင့္လူမႈေရးအသင္း(အင္းစိန္) ရဲ႕ ၄ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံနဲ႔ အသင္း႐ံုးခန္းဖြင့္ပြဲကုိ မတ္လ ၁၉ ရက္က အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ရြာမအေနာက္ရပ္ကြက္ ပညာရာမိကဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတုိက္အတြင္းရွိ အသင္း႐ံုးခန္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရၾကည္တစ္ေပါက္အသင္းဟာ ပညာေရးဆုိင္ရာအေဆာက္အဦမ်ားလွဴဒါန္းျခင္း၊ ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြကုိျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္ျခင္းနဲ႔ ေရရွားပါးတဲ့ ေဒသေတြမွာ ေသာက္သံုးေရသြားေရာက္လွဴဒါန္းျခင္းစတာေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရိွေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရၾကည္တစ္ေပါက္အသင္းကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး အခုဆုိရင္အသင္း၀င္ေပါင္း ကုိးေထာင္ေက်ာ္ရွိျပီျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ပရဟိတနဲ႔ လူမႈကူညီေရးလုပ္ငန္းေတြကုိလုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ အသင္းသားေတြဆီကေန လစဥ္ တစ္လ ကိုတစ္ေထာင္က်ပ္ေကာက္ခံေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရၾကည္တေပါက္အသင္းအေနနဲ႔ အခုႏွစ္ေႏြရာသီမွာ ေရရွားပါးတဲ့ေဒသေတြကုိ သြားေရာက္ ၿပီး ေသာက္ေရလွဴဒါန္းဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News