ေနျပည္ေတာ္မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဖြင္႔လွစ္ေပးမဲ႔ ငလုိက္စခန္းသာ ဆင္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ ေရွာက္ေရးစခန္းကုိ တရား၀င္ဖြင္႔လွစ္ထားျခင္းမရွိေသးေပမဲ႔ ျပည္သူေတြကုိေတာ႔ စတင္လည္ပတ္ခြင္႔ ျပဳေနျပီလုိ႔ သိရပါတယ္။
ငလုိက္စခန္းသာ ဆင္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးစခန္းကုိ သျကၤန္အျပီးမွသာ တရား၀င္ ဖြင္႔လွစ္ႏုိင္ဖုိ႔ရည္မွန္းထားတာျဖစ္ၿပီး သႀကၤန္ကာလအတြင္းေနျပည္ေတာ္ကုိ လာေရာက္လည္ပတ္လုိ သူေတြအတြက္ အပန္းေျဖနုိင္မဲ႔ေနရာတစ္ခုတုိးေစဖုိ႔ စတင္၀င္ေရာက္ခြင္႔ျပဳလုိက္တာလုိ႔ ဆင္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ ေရွာက္ေရးစခန္းမွ သိရပါတယ္။ 

ဆင္စခန္းမွာ ဆင္ေတြကုိ ကုိယ္တုိင္ေရခ်ိဳးေပးႏုိင္တာေတြ၊ အစာေကၽြးႏုိင္တာေတြ၊ ဆင္ေတြရဲ႕ ေတာထဲမွာ သဘာ၀အတုိင္းေနထုိင္စားေသာက္တာေတြကုိ ေလ႔လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးထားျပီး ဆင္၀န္ထမ္းေက်းရြာမွာလဲ ဆင္၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ေနထုိင္မူဘ၀ကုိ လဲၾကည့္႐ႈႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ လာေရာက္သူေတြအေနနဲ႔ နားေနႏုိင္ဖုိ႔ ဘန္ဂလုိငွားရမ္းတာေတြ၊ ငလုိက္ဆယ္ အတြင္း စက္ေလွစီးၾကည့္႐ႈႏိုင္တာေတြကုိပါ လုပ္ေဆာင္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 ငလုိက္စခန္းသာ ဆင္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးစခန္းကုိ ၀င္ေၾကးအေနနဲ႔ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ေထာင္က်ပ္သတ္မွတ္ထားကာ ဆင္စီးခအျဖစ္ တစ္ဦးလွ်င္ေငြက်ပ္၅ေထာင္သတ္မွတ္ထား တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ အခုဆင္ထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ေရးစခန္းကုိ ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္းမႀကီး မုိင္တုိင္အမွတ္ ၂၁၇ မုိင္အနီးက ငလုိက္သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းမွာဖြင္႔ လွစ္ထားတာျဖစ္ျပီး ေနျပည္ေတာ္ (ေတာင္ပုိင္း) သစ္ထုတ္လုပ္ေရးေဒသက ဆင္ခုႏွစ္ေကာင္ကုိထားရွိကာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဆင္စီးကာ လည္ပတ္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News