ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ သႀကၤန္မ႑ပ္ ၁၉ ခုရဲ႕ ႀကံ့ခိုင္မႈအေျခအေနကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ အေဆာက္အအံုက ဒီကေန႕ ဧျပီလ၁၁ရက္က လွည့္လည္စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။  ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ အေဆာက္အအံုက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သႀကၤန္မ႑ပ္ ၁၉ ခုကို လွည့္လည္စစ္ေဆးခဲ့ရာ လိုအပ္တာေတြကို ဧၿပီလ ၁၂ ရက္မွာ အမီလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ညႊန္ၾကားထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သႀကၤန္မ႑ပ္ေတြကို သစ္သား၊ သံဖရိန္ေတြနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳထားျပီး ခြင့္ျပဳထားတဲ့ မ႑ပ္အရြယ္အစား၊  သတ္မွတ္ထားတဲ့ တိုင္လံုးရြယ္အစားရွိ၊ မရွိနဲ႔ တိုင္လံုးနဲ႔ ယက္မေတြရဲ႕ႀကံ႕ခိုင္မႈကို အဓိက စစ္ေဆးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သႀကၤန္မ႑ပ္ေတြရဲ႕ ႀကံ့ခိုင္မႈအျပင္ ေရကစားသူေတြ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစဖို႔ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္း မႈအပိုင္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းနဲ႔ ပူးေပါင္း စစ္ေဆးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလံုသႀကၤန္မ႑ပ္တာ၀န္ခံကလည္း  ဒီလို လံုျခံဳေရး အပိုင္းတင္း က်ပ္လာတာကို ၾကိဳဆိုတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း သႀကၤန္မ႑ပ္ေတြကို စည္းကမ္းခ်က္ ၄၅ ခ်က္နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳခဲ့တာျဖစ္ျပီး မ႑ပ္အႀကီး ၁၁ ခုနဲ႔ အလတ္စား ၈ ခု စုစုေပါင္း သႀကၤန္မ႑ပ္ ၁၉ ခု ေဆာက္လုပ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News