သႀကၤန္ကာလအတြင္းေရကစားမ႑ပ္ႀကီးမ်ားရိွတဲ႔လမ္းမ်ားေပၚမွအမႈိက္ေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကသႀကၤန္အႀကိဳေန႔ကေန သႀကၤန္အတက္ေန႔အထိ ညတြင္းခ်င္း အမိႈက္သိမ္းဆည္းျခင္းနဲ႔ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ေတြကိုပါ သန္႔ရွင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News