ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၈ ခုႏွစ္ကေန ၁၃၇၉ ခုႏွစ္ကို ဧျပီ ၁၆ ရက္ေန႔ သန္းေခါင္ယံက ကူးေျပာင္းခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။  ဧျပီ ၁၇ ရက္ကေတာ့ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ရက္ကြက္တိုင္းလိုလိုမွာ ပရိတ္တရားနာယူျခင္းကို ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။ပရိတ္တရားနာယူရာမွာေတာ့ အတာအိုးနဲ႔ ပရိတ္ပန္း၊ ပရိတ္ေရ၊ပရိတ္သဲ၊ ပရိတ္ဆန္ႏွင့္ ပရိတ္ခ်ည္တို႔ကို ျပင္ဆင္ၿပီး ပရိတ္တရားကိုေတာ့ ပင့္ေဆာင္လာတဲ့ သံဃာေတြက ခ်ီးျမႇင့္ေဟာၾကား ၾကတာပါ။ ဗုဒၶဘာသာဓေလ့ ထုံးတမ္းေတြအရ ပရိတ္ေရ၊ ပရိတ္သဲႏွင့္ပရိတ္ဆန္တို႔ကို က်ဲပတ္ျပီး ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေ၀းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသလို ပရိတ္ခ်ည္ကိုေတာ့ ကေလးသူငယ္မ်ား လက္နွင့္ လည္ပင္းတို႔တြင္ ခ်ည္ေႏွာင္ေပးျခင္းျဖစ္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေ၀းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးၾကတာပါ။ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔ဟာ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာတိုင္းအတြက္ ေန႔ထူးေနျမတ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပရိတ္တရားနာတာေတြနဲ႔ စတုဒီယာေကၽြးေမြးတာေတြကို မပ်က္မကြက္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ ၾကတာပါ။ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြဟာ  ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ေရာက္တိုင္း ပရိတ္တရားေတာ္ နာယူတာအျပင္ သက္ၾကီးရြယ္အိုနဲ႔ လူၾကီးသူမမ်ားကို ကန္ေတာ့တာေတြ ၊ တန္ခိုးၾကီး ဘုရားေတြမွာ ေရကပ္လွဴပူေဇာ္တာေတြ၊ ဥပုဒ္သီလ ေဆာက္တည္တာေတြကို နွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

 

 

Related News