ျမန္မာ့က်ပ္ေငြစတင္ထုတ္ေ၀ခဲ႕တဲ႕အေဆာက္အဦးျဖစ္ခဲ႕သလို လြန္ခဲ႕တဲ႕ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ က ဗိသုကာလက္ရာေတြမပ်က္စီးေသးတဲ႕ လက္ရွိ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအေဆာက္အဦးၾကီးေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(YHT) ကေမလ ၁၆ရက္ေန႕မွာ အျပာေရာင္ ကမၺည္းျပားကို ကပ္လိုက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ အခုျမင္ေတြ႕ေနရတဲ႕ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအေဆာက္အဦးၾကီးဟာ လြန္ခဲ႕တဲ႕ႏွစ္၈၀ ေလာက္ တုန္းကေဆာက္ခဲ႕တဲ႕အေဆာက္အဦးတစ္ခုပါ။ ၁၉၃၉မွာ အိႏိ္ၵယဗဟိုဘဏ္ျဖစ္တဲ႕ ရီဇတ္ဖ္ဘဏ္ရဲ႕ ရန္ကုန္ ဘဏ္ခြဲအျဖစ္စတင္အသံုးျပဳခဲ႕တာျဖစ္ျပီး ဂ်ပန္ေခတ္ေရာက္ေတာ့ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္ ဘဏ္အျဖစ္နဲ႕ ဂ်ပန္ေငြ ေငြစကၠဴေတြထုတ္ေ၀တဲ႕ေနရာျဖစ္လာပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးရျပီး ၁၉၄၈မွာေတာ့ ဒီအေဆာက္အဦးဟာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္ျဖစ္လာျပီး ဒီေနရာမွာပဲ ၁၉၅၂ ဇူလိုင္လ၁ရက္ေန႕မွာ ပထမဆံုးျမန္မာက်ပ္ေငြ ကိုထုတ္ေ၀ခဲ႕တာပါ။၁၉၉၀ေနာက္ပိုင္း ဗဟိုဘဏ္ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ျပီး ေနာက္ပိုင္း ျမ၀တီဘဏ္ အျဖစ္ရွိခဲ႕တာပါ။ လက္ရွိဒီအေဆာက္အဦးကိုေတာ့ဗဟိုဘဏ္ကပိုင္ဆိုင္ထားတယ္လို႕သိရျပီး ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း အေနနဲ႕ အေဆာက္အအံုကို ငွားရမ္းသံုးစြဲေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီအေဆာက္အဦးဟာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွာ ေတာ့ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းျဖစ္လာျပီး ဒီလိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႕ျပင္ဆင္တာေတြလုပ္ခဲ႕ တုန္းကလည္း ေရွးဗိသုကာ လက္ရာေတြနဲ႕ အေဆာက္အဦးဖြဲ႕စည္းပံုေတြကအစ မပ်က္ေအာင္ အာမခံခ်က္နဲ႕ ျပင္ဆင္ခဲ့ရတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

 ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(YHT)ကိုေတာ့ ၂၀၁၂ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၃ခုႏွစ္မွာRoyal Phillips Corporation နဲ႕ပူးေပါင္းျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ အထင္ကရေနရာေတြ သမိုင္းအေမြအႏွစ္ျပည့္ႏွက္ေနတဲ႕ေနရာေတြ မွာ အျပာေရာင္ ကမၺည္းျပား တပ္ဆင္ဖို႕ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုအေဆာက္အဦးျပီးရင္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ ေဆးရံုၾကီးကိုလည္း အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားတပ္ဆင္ဖို႕လ်ာထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္အေဆာက္အဦေတြကို ျပည္သူေတြသိရွိႏိုင္ေအာင္ အခုလို အျပာေရာင္ကမၺည္းျပား လိုက္လံတပ္ဆင္ေပးေနတာျဖစ္ျပီး ဒါဟာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားတပ္ ၁၇ခုေျမာက္ အေဆာက္အဦးျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News