ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မီးပိြဳင္နဲ႕ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြ အပါအ၀င္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ CCTV  ကင္မရာ (၉၀၀)နီးပါး တပ္ဆင္ျပီးစီးကာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနျပီျဖစ္တယ္လို႕ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႕မႈေတြကိုေျဖရွင္းဖို႕ မီးပိြဳင့္ေတြကို ေနရာတစ္ခုထဲကေနထိန္းခ်ဴပ္မယ့္ Control Center  ဟာ ေမ၁၅ရက္ကစျပီး မီးပိြဳင့္ (၁၄၀)မွာ CCTV (၂၈၈)လုံးနဲ႕ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ေနျပီျဖစ္တယ္လိို႕ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား လုံျခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္းက တိုင္းေဒႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။ ဒီမီးပိြဳင့္ေတြအပါအ၀င္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္း တဲ့ေနရာေတြ၊ ယာဥ္မရပ္ရေနရာေတြ၊ ျမိဳ႕၀င္ျမိဳ႕ထြက္ေတြနဲ႕အျခား လုံျခဳံေရး ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ ေနရာေတြမွာ စုစုေပါင္း CCTV အလုံး(၉၀၀)နီးပါးတပ္ဆင္ထားျပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနျပီျဖစ္တယ္လို႕ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးမွာ မီးပိြဳင့္ေတြ၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြ အပါအ၀င္ လံုျခဳံေရးအတြက္ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ခခအလ ေတြရဲ႕အရည္အေသြးအလုပ္လုပ္ပုံနဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြသိမ္းဆည္းထားပုံေတြကိုတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္း ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။မီးပိြဳင့္ (၁၄)ခု တပ္ဆင္ဖို႕က်န္ရွိေနေသးေပမယ့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းျပီးစီးေတာ့မယ္လို႕လဲ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးက ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိ CCTV မ်ားတပ္ဆင္လည္ပတ္ေနတာေတြ ကေတာ့ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာ (၃၂၄)လုံး၊ ယာဥ္မရပ္ရေနရာ ေတြမွာ (၂၂)လုံး၊ ျမိဳ႕၀င္ထြက္ေနရာေတြ (၂၀)လုံး၊ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈေနရာမွာ (၁၈)လုံး အျခားလုံျခဳံေရးေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ေနရာေတြမွာ (၂၄)လုံးနဲ႕ Community Based Pointing  စီမံခ်က္အရ ျမိဳ႕နယ္(၉)ခုက ေနရာ (၉၀)မွာ CCTV ကင္မရာေပါင္း(၂၂၅)လုံးတပ္ဆင္ထားျပီး အၿခားေနရာအသီးသီးမွာ တပ္ဆင္ဖို႕က်န္ရွိေနေသးတဲ့ CCTV ကင္မရာေတြကို ဆက္လက္တပ္ဆင္ ေနတယ္လို႕လဲ လုံျခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးက ေၿပာၾကား လိုက္ပါတယ္။

 

 

Related News