ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးရပ္ကြက္နဲ႔ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးေတြကုိ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အဆင္ေျပေစဖုိ႔ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းေတြေပးအပ္ခဲ႔တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။အမ်ိဳးသမီးရပ္ကြက္နဲ႔ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးေတြအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင္႔သင္တန္းကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ Kempinskiဟုိတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနနဲ႔ နုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ UNDP တုိ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ေမလ၁၅ရက္ကေန ေမလ၂၁ရက္ အထိ(၇)ရက္ၾကာသင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုေဆြးေႏြးပြဲကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ႔ ရပ္ကြက္နဲ႔ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေပါင္း(၈၈)ဦး ရွိတဲ႔အနက္(၈၅)ဦးတက္ေရာက္ၾကၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕အေတြ႔အႀကဳံေတြ၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ႔တာေတြ၊လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရတဲ႔ အခက္အခဲေတြနဲ႔ပက္သက္ျပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ႔ က်တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ရပ္ကြက္နဲ႔ေက်းရြာအမ်ိဳးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုကုိ စည္း႐ုံးႏုိင္မဲ့ နည္လမ္းေတြ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕အခန္းက႑ကုိ ျမင္႔တင္ႏုိင္မဲ႔ နည္းလမ္းေတြအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္သင့္တာေတြကုိ သင္တန္းေပးခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးရပ္ကြက္နဲ႔ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြအတြက္ စြမ္းရည္ျမွင္႔ သင္တန္းကုိ ၿပီးခဲ႔တဲ႔၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလက အမ်ိဳးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး (၄၂)ဦးကုိ ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News