ျမန္မာစာေပေလာကမွာထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့စာေရးဆရာဆရာမမ်ားနဲ႕ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ တဲ့ ျမန္မာစာေရးဆရာကလပ္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေမလ၁၇ ရက္ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel  မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာစာေရးဆရာကလပ္ကိုေတာ့ (၂၀၁၇)ေမလ(၈)ရက္ ကစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။ ဖြဲ႔စည္းရာမွာ အနည္းဆံုးစာအုပ္(၅)အုပ္ သို႕မဟုတ္ စာမူအေစာင္ေရ(၁၅၀)ေက်ာ္ထုတ္ေ၀ၿပီးတဲ့ လူသိမ်ားထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ စာေရးဆရာမ်ားပါ၀င္တဲ့ စာေရးဆရာအေယာက္အေယာက္(၅၀) ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 ႏိုင္ငံတစ္ႏိွင္ငံမွာ ျပည္သူ႕နီတိဟာအေရးၾကီးတာေၾကာင့္ လူႀကီးလူငယ္နဲ႔ ျပည္သူ႕နီတိဆိုတဲ့ စာအုပ္ကိုျမန္မာစာေရးဆရာကလပ္မွထုတ္ေ၀သြားဖို႔စီစဥ္ေနျပီး ဒုတိယအေနန႔ဲေတာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့စာအုပ္ေတြကိုလည္း ထုတ္ေ၀သြားဖို့ရွိတယ္လို့ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စာေရးနည္း သင္တန္းနဲ႔ ဘာသာျပန္သင္တန္းေတြကိုလည္း ဇြန္လမွာ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာစာေရးဆရာကလပ္ဟာ လူငယ္ေတြကိုစာေပနဲ့ အသိပညာတိုးပြားေစဖို ့အတြက္ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြကိုက်င္းပသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News