ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႔နယ္ အမွတ္(၁၀)ရပ္ကြက္ရွိ (၃၁)လမ္းနဲ႔(၃၂)လမ္း ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကို  စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္အနားယူအပန္းေျဖႏိုင္တဲ့ပံုစံအျဖစ္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြနဲ႔ ဒို႔အိမ္အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ (၃၁)လမ္းနဲ႔(၃၂)လမ္းေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကိုေတာ့ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြအျပင္ စာၾကည့္တိုက္နဲ႔ အပန္းေျဖနားေနႏိုင္တဲ့ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ လို႔သိရပါတယ္။

စာၾကည့္တုိက္မွာေတာ့ စာအုပ္ေတြကို ကေလးေတြအတြက္အဓိကထားၿပီီး ျပဳလုပ္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။  (၃၁)လမ္းနဲ႔(၃၂)လမ္းေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဟာ အရွည္ေပ(၈၅၀)ရွိၿပီး အခုလို စာၾကည့္တိုက္ ျပဳလုပ္ဖို႔နဲ႔ အလွဆင္ဖို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္းေငြက်ပ္သိန္း(၃၀) ေက်ာ္ခန္႔မွန္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ဒို႔အိမ္အဖြဲ႔က (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ကူညီေပးမွာျဖစ္ၿပီး (၃၁)လမ္းနဲ႔ (၃၂)လမ္းက ျပည္သူေတြက(၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းထည့္၀င္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ဒို႔အိမ္အဖြဲ႔ကို ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအလွဆင္ဖို႔ ထပ္မံကမ္းလွမ္းထားတဲ့ လမ္းေတြရွိ ေသးတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News