(၁၉၉၅)ခုႏွစ္ေအာက္ ခရီးသည္တင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို  လာမယ့္ဇြန္လ(၂၀)ရက္ေန႔ မွာ အျပီးအပ္ႏွံ ရမယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ေၾကညာလိုက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ (၁၉၉၅)ခုႏွစ္ေအာက္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေတြဟာYBS စတင္ေျပးဆြဲစဥ္ ကာလကတည္းက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ၀င္ေရာက္ေျပးဆြဲခြင့္ကို(၆)လအခိ်န္တိုးေပးခဲ့ျပီး လာမဲ့ဇြန္လ(၂၀)ရက္ေန႔မွာ ေျပးဆြဲခြင့္ သတ္မွတ္ရက္ျပည့္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဇြန္လ(၂၀)ရက္အတြင္းမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကိုအရည္ၾကိဳလာေရာက္အပ္ႏွံမွသာ လူစီးကားစလစ္ ထုတ္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီလိုဘတ္(စ္)ကားအပ္ႏွံမႈကို  ယခင္ကဘတ္(စ္)ကားစလစ္သာထုတ္ေပးခဲ့ျပီး လက္ရွိမွာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြမနစ္နာေစဖို႔နဲ႔ ကုမၸဏီအစုအဖြဲ႔ေတြမွာပါ ျပန္လည္ပါ၀င္ေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ အိမ္စီး ကားစလစ္ကိုထုတ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ကို ဇြန္လ(၂၀)ရက္ ေနာက္ပိုင္းမွာအပ္ႏွံတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကေတာ့ အိမ္စီးကားစလစ္ရရွိမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ေျပာပါတယ္။လက္ရွိမွာ YUPT ကုမၸဏီလက္ေအာက္မွာ ေမာင္းႏွင္ေနတဲ့ယာဥ္စီးေရ(၁၄၀၀)ေက်ာ္ရွိေနျပီး အဲ့ထဲမွအစီးေရ(၅၆၀)ဟာ (၁၉၉၅)ခုႏွစ္ေအာက္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News