ဦးပိန္တံတားၾကီး ေရွးမူမပ်က္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစဖို႔ ျပင္ဆင္မႈေတြကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္  ဇန္န၀ါရီလမွာ စတင္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္လို႔ ယခုလက္ရွိ တိုင္ေအာက္ေျခေတြမွာ  တူးထားတဲ့ ေျမက်င္းႀကီးေတြကို မိုးရာသီမေရာက္မီ ျပန္လည္ဖို႔ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News