လာမည္႔ ႏို၀င္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔မွာ  ရန္ကုန္ မဂၤလာေစ်းအသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ သြားမွာျဖစ္ၿပီးေစ်းသူေစ်းသားေတြကို မူလဆိုင္ခန္း ေနရာအတုိင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။မဂၤလာေစ်းတည္ေဆာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမလ(၁၈)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီမွာ ေစ်းမ်ားဌာန၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ မဂၤလာေစ်းက ေစ်း႐ုံကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အဲဒီလို ေတြ႕ဆုံရာမွာေတာ့ မဂၤလာေစ်းျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ တည္ေဆာက္မယ့္ကာလကို အခ်ိန္(၂)ႏွစ္ခဲြအတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီလို တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ ေစ်းႀကီးကို အဆင့္ျမင့္တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး (၁၅)ထပ္အျမင့္နဲ႔တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ကာ ဓါတ္ေလွကား၊ ကားပါကင္၊ မီးၿငိႇမ္းသတ္ေရး စနစ္ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 မဂၤလာေစ်းႀကီးတည္ေဆာက္ရာမွာ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္(၄၀၀၀)ေက်ာ္ကို မူလဆိုင္ခန္းေနရာေတြမွာ ျပန္လည္ခ်ထားေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ဆိုင္ခန္းအက်ယ္အ၀န္းကိုေတာ့ (၅)ေပပတ္လည္အက်ယ္အ၀န္း ရွိတဲ့ ဆိုင္ခန္းေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔တည္ေဆာက္ေပး သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။မဂၤလာေစ်းတည္ေဆာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီဇိုင္းကုမၸဏီတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးစီးသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ရွိမွာေတာ့ ေစ်းႀကီးတည္ေဆာက္ေရးအပိုင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လတ္တေလာမွာေတာ့ အထပ္အလိုက္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား ေနရာခ်ထားေပးမႈကို ေစ်းႀကီးတည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားမွသာ သိရွိႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေစ်းသစ္တည္ေဆာက္ရာမွာေတာ့ မဂၤလာေစ်းရဲ႕ မူလေစ်းေျမဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းေပၚမွာ တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News