ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းနဲ႔ Sphere Exhibits  တို႕ပူးေပါင္းျပီး BuildTech Yangon ျပပြဲကို မင္းဓမ္ၼလမ္းရွိ ျမန္မာကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာ(MCC)မွာ ေမလ(၁၈)ရက္ ေန႔ကေန(၂၀)ရက္ေန႔အထိ(၃)ရက္ၾကာ က်င္းပေနပါတယ္။ ဒီျပပြဲမွာ အေဆာက္ဦးက႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑နဲ႔ Green Building တည္ေဆာက္ရာမွာ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့နည္းပညာမ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို ျပသထားပါတယ္။ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္တဲ့ေနရာမွာအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ ေႂကြျပားမ်ား၊ အိမ္သံုးပါေကးမ်ား၊ အိမ္သုတ္ေဆးမ်ိဳးစံု၊ ၾကမ္းခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအျပင္ အင္ဂ်င္နီယာသံုးပစ္ၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ျပသထားပါတယ္။

ဒီျပပြဲမွာ ကုမၸဏီေပါင္း(၈၀)ေက်ာ္က ျပခန္းေပါင္း(၁၀၀) ေက်ာ္ကို ၀င္ေရာက္ျပသထားျပီး ထူးျခားမႈအေနနဲ႔ ပန္းရံအုပ္စီျပိဳင္ပြဲကိုပါ ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ ထားပါတယ္။ ျပပြဲမွာေတာ့ တ႐ုတ္၊ အိႏ္ၵိယ၊ အီတလီ၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ထိပ္သီးကုမၸဏီမ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ကိုလည္း၀င္ေရာက္ျပသထားပါတယ္။ ဒီျပပြဲကို၀င္ေရာက္ျပသရတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ကိုယ္စားလွယ္ရွာေဖြဖို႔နဲ႔ မိမိ၀ယ္ယူလိုတဲ့ပစၥည္းေတြကို ကိုယ္တုိင္ခ်ိတ္ဆက္မွာယူလို႔ရရိွေအာင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္၀င္ေရာက္ျပသထားျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးပစ္ၥည္းဆုိင္ရာပစၥည္းျပပြဲကို ျပဳလုပ္က်င္းပရတာဟာ စတုတ္ၳအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပတာျဖစ္ျပီး ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာလည္း MCC ခန္းမမွာပဲ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News