ဇြန္လ (၂၉)ရက္ မနက္(၉)နာရီက ေလွာ္ကားေရေလွာင္ကန္မွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္းကို ေရေပးေ၀လွ်က္ရိွေသာ ေရပိုက္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ)မွ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ထက္ေစာၿပီး ပံုမွန္ေရေပးေ၀ႏိုင္ေအာင္ ျပဳျပင္ ေဆာင္ရြက္္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ေလွာ္ကားေရေလွာင္ကန္မွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အတြင္းကို ေရေပးေ၀လွ်က္ရိွသည့္ ၆၆လက္မ ေလွာ္ကားပိုက္၊ ၄၂လက္မ ေလွာ္ကားပိုက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ ပိုက္လိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့တာ ေၾကာင္႔  ေရေပးေ၀မႈျပတ္ေတာက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းကို ဇြန္လ(၂၉)ရက္၊ မနက္(၉)နာရီမွာ ေရေပးေ၀မႈျပတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီး ဒီေန႔ည(၈)နာရီမွာေတာ့ ေရပံုမွန္ ျပန္လည္ေပးေ၀ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္ အင္ဂ်ီနီယာဌာန (ေရႏွင့္သန္ ့ရွင္းမႈ) မွထုတ္ျပန္ထားေပမယ့္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ထက္ ေရပံုမွန္ျပန္လည္ေပးေ၀ႏိုင္ေအာင္ ပိုက္လိုင္းကို ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီပိုက္လိုင္းေတြကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့ ေရပိုက္ခ်ိဳ့ယြင္းမႈဟာ အခုမွ ပထမဆံုးခ်ိဳ႕ယြင္းတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
 
ေလွာ္ကားေရေလွာင္ကန္မွ ျဖန္႔ေ၀ေပးေနတဲ့ ေသာက္ေရကို အဓိကထားေသာက္သံုးေနတဲ ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ေၾကညာထားတဲ့အခ်ိန္ထက္ ေစာေပးႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာ့ အဆင္ေျပမယ္လို႔လည္း ျပည္သူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ေလွာ္ကားေရေလွာင္ကန္မွ ရန္ကုန္ျမိဳ့အတြင္းျဖစ္တဲ့ ေရကူးေရတြန္းစက္ရံု၊ မဂၤလာဒံု၊ အင္းစိန္၊မရမ္းကုန္း၊တာေမြ၊မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ဗိုလ္တေထာင္၊ပုဇြန္ေတာင္၊ကမာရြတ္၊ လိႈင္စတဲ့ျမိဳ ့အတြင္း(၁၀)ျမိဳ႕နယ္ကို ေသာက္ေရျဖန္႔ေ၀ေပးလွ်က္ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေလွာ္ကား ေရေလွာင္ကန္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း တစ္ေန႔ကို ေရဂါလံ (၁၆)သန္းခန္႔ ျဖန့္ေ၀ေပးလ်က္ရိွတယ္လို ့သိရပါတယ္။
 
ေလွာ္ကားေရေလွာင္ကန္ကေန  ေရပို႔ပိုက္လိုင္းျပဳျပင္ေနစဥ္မွာ ေရႊျပည္သာ၊ အင္းစိန္၊ မရမ္းကုန္း၊ လိႈင္သာယာ၊လိႈင္၊ ကမာရြတ္၊ ရန္ကင္း၊ ဗဟန္း၊ တာေမြ၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ သာေကတ၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္မ်ားကို ေရေပးေ၀မႈ ျဖတ္ေတာက္ထားတယ္္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News