အခု ဇူလိုင္လ (၈)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ YBS (၅၅)ယာဥ္လိုင္းကို တရား၀င္ဖ်က္သိမ္းခိုင္းခဲ့ၿပီး ခရီးသြားျပည္သူေတြနဲ႕ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ခရီးသြားလာရာမွာ အခက္အခဲမေတြ႔ေစဖို႔အတြက္ YBS (၉၀)ယာဥ္လိုင္းအသစ္ကို ဇူလိုင္လ(၁၀)ရက္က စတင္ေျပးဆြဲ ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ယခင္ကေျပးဆြဲေနတဲ့ YBS (၅၅)ယာဥ္လိုင္းမွာ ယာဥ္အမ်ိဳးအစား (၂)မ်ိဳးရွိၿပီး (၅၅)မီနီဘက္စ္ေအာင္တံခြန္ယာဥ္လုိင္းနဲ႔ (၅၅)ဟြန္ဒိုင္း Express ဆိုၿပီး ေျပးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၅၅)မီနီဘက္စ္ေအာင္တံခြန္ယာဥ္လုိင္းမွာ တုိက္ႀကီးမွ မဂၤလာဒံုခေရပင္လမ္းခြဲအထိ ေျပးဆြဲေနတာျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ YBS(၉၁)ယာဥ္လိုင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲေနတာျဖစ္ပါတယ္။
 
YBS (၅၅)ဟြန္ဒိုင္း Express ယာဥ္လိုင္းမွာ ဥက္ၠံ၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕မွ ဂိတ္စထြက္ကာ ၿမိဳ႕ထဲ ေမာ္တင္မွတ္တိုင္အထိေျပးဆြဲေနတာျဖစ္ၿပီး ယခုအခါYBS (၅၅)ေနရာကို အစားထိုး ၀င္ေရာက္လာတဲ႔  YBS (၉၀)ယာဥ္လိုင္းမွာေတာ့ တိုက္ႀကီးျမိဳ႕မွ ဂိတ္စထြက္ကာ ေထာက္ႀကံ႕ မွတ္တိုင္ထိသာ ေျပးဆြဲေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုေျပးဆြဲေနတဲ့YBS (၉၀)ယာဥ္လိုင္းရဲ႕ ကားအမ်ိဳးအစားမွာဟြန္းဒိုင္း အမ်ိိဳးအစားျဖစ္ၿပီး  ၂၀၀၈ ကေန  ၂၀၁၀ေမာ္ဒယ္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယာဥ္စီးခေတြကိုလည္း ယခင္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ေကာက္ခံသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုေျပးဆြဲေနတဲ့ YBS (၉၀)ယာဥ္လိုင္းမွာ စပါယ္ယာပါေသးေပမယ့္ ဇူလိုင္လ(၂၀)ရက္ကစၿပီး စပယ္ယာ မတင္ေတာ့ဘဲ ပိုက္ဆံပံုးစနစ္ကိုစတင္ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ယခု YBS (၉၀)ယာဥ္လိုင္းမွာ စုစုေပါင္း ကားအစီးေရ (၇၈)စီးရွိၿပီး ယခုလက္ရွိမွာေတာ့ (၅၅)စီးနဲ႔ ေျပးဆြဲေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News