တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာတိုက္ခန္းေတြကို ေစ်းႏႈန္းသင့္တင္စြာေရာင္းခ်ေပးသြားမဲ႔ Garden City Apartment Complex  အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ေဆာက္လုပ္သြားမယ္လို႔   ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္က မႏၱေလးျမိဳ႕ မဂၤလာမႏၱေလး မွာျပဳလုပ္တဲ့ သတင္စားရွင္းလင္းပြဲက သိရပါတယ္။အခုေဆာက္လုပ္ သြားမယ့္ ေစ်းနႈန္းသင္႔တင္႔အိမ္ရာတိုက္ခန္းေတြကိုု မႏၱေလးျမိဳ႕ရိွ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္ တံခြန္တိုင္အ၀ိုင္းအနီး မႏၱေလးစက္မႈကုန္သြယ္ေရးစင္တာ MICT စီမံကိန္းမွာ  ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ကစျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ရာမွာ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္မယ့္ Pile Foundation ကို အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ျပီး ေျမေအာက္ထပ္အပါအ၀င္ အထပ္ ၁၀ ထပ္ ပါ၀င္တဲ့ အေဆာက္အဦ ၁၅ လံုးကို တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ အေဆာက္အဦတစ္ခုမွာ  ဓါတ္ေလွကား ၃စင္း ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္းအေဆာက္အဦ ၁၅ လံုးအတြက္ ဓါတ္ေလွကား(၄၅)စင္း ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။
 
အေဆာက္အဦးကိုေတာ့  ေျမဧက (၅.၅၃၃) ဧက အက်ယ္အ၀န္းေပၚမွာ တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈေငြပမာဏအေနနဲ႔ ေငြက်ပ္ (၃၉)ဘီလီယံရွိကာ တည္ေဆာက္မႈအပိုင္းကို ၂၀၁၉ ဇူလိုင္လမွာ အျပီးတည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တည္ေဆာက္သြားမယ့္ အခန္းေတြမွာ အမ်ိဳးအစား(၃)မ်ိဳးနဲ႔ ေဆာက္လုပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး အခန္းေပါင္း ၆၉၀ ပါ၀င္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။တန္ဖိုးသင့္တင့္အိမ္ရာတိုက္ခန္းေတြ တည္ေဆာက္ျပီးသြားပါက နုိင္ငံ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ကိုေတာ့ မူရင္း ေစ်းနႈန္းရဲ႕(၅)ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ႔ခ်ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News