ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ႔ ေက်းရြာေတြအားလုံးအနက္ (၃၂၀၀၀) ေက်ာ္ဟာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိဖုိ႔ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နွင္႔ စြမ္းအင္၀န္ျကီးဌာနမွ သိရပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔၂၀၃၀ အေရာက္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ စီမံခ်က္ခ်လုပ္ေဆာင္ ေနတာျဖစ္ျပီး ယခု (၂၀၁၇) ခုနွစ္ ေမလအထိ စာရင္းေတြအရ ျမိဳ႕တုိင္းအားလုံး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိထားျပီး ေက်းရြာေတြထဲ မွာေတာ႔ ထက္၀က္နီးပါးဟာ လွ်ပ္စီးရရွိဖုိ႔က်န္ေနေသးတယ္လုိ႔ ဇူလုိင္လ(၁၃)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ရွိတဲ႔ လွ်ပ္စစ္နွင္႔စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးမွာျပဳလုပ္တဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။
 
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ လက္ရွိေက်းရြာေပါင္း(၆၃၈၅၉)ရြာရွိျပီး အဲဒီထဲက(၃၁၈၀၄)ရြာဟာ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိဖုိ႔ က်န္ရွိေနတဲ႔ရြာေတြထဲမွာ ရွမ္းျပည္နယ္က အမ်ားဆုံးျဖစ္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ေက်းရြာေပါင္း ၁၄၃၃၄ ရြာရွိတဲ့အနက္  (၁၀၄၅၉)ရြာ က်န္ေနေသးကာ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသျကီးမွာ  (၅၃၁၄)ရြာ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသျကီးမွာ (၄၄၇၉)ရြာတုိ႔ဟာ လွ်ပ္စစ္မီးရဖုိ႔  အမ်ားဆုံးက်န္ေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။  ဒါ႔အျပင္ ယခုနွစ္ေမလအထိ ျမန္မာ တစ္နုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ႔ အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္ရဲ႔ ၃၈ရာခုိင္နွုန္းျဖစ္တဲ႔ (၄ဒသမ၁)သန္း ေက်ာ္အထိ လွ်ပ္္စစ္မီးရရွိထားျပီး ယခု (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ဘ႑ာနွစ္အကုန္မွာေတာ႔ အိမ္ေထာင္စု ေပါင္း (၄ ဒသမ ၄) သန္းေက်ာ္အထိ မီးရရွိဖုိ႔ခန္႔မွန္းထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
တစ္ႏုိင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည္႔အ၀သုံးစြဲနုိင္ေရးအတြက္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မူ၊ ပုိ႔လႊတ္မႈနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ တုိ႕ကုိ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔လည္း လွ်ပ္စစ္နွင္႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News