တယ္လီေနာျမန္မာရဲ႕ စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္ အထူးနံပါတ္အလွ ေလလံပြဲမွ ရရွိခဲ့တဲ့ အက်ဳိးျမတ္ေငြက်ပ္ ၃၇၈သိန္းကို  သုခရိပ္ၿမံဳ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာကို  ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕စက္မႈ (၁)လမ္းမွာရွိတဲ့ တယ္လီေနာျမန္မာ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သုခရိပ္ၿမံဳ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာမွာ အသက္ ၁ ႏွစ္ခြဲမွ ၁၂ႏွစ္အရြယ္ HIV ကူးစက္ခံ ေနရတဲ႔ ကေလးငယ္ ၁၂၀ ဦးခန္႔ရိွၿပီး မိဘမဲ႔ကေလးငယ္ေတြကို ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူမႈေရးေတြအတြက္ အေထာက္အကူေတြ လိုအပ္ေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

တယ္လီေနာျမန္မာအေနနဲ႔ အျခားလူမႈအက်ိဳးျပဳအစီအစဥ္ေတြမွာ နည္းပညာေတြ၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးငယ္ေတြအတြက္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္ေတြအျပင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ႀကံဳေတြ႔ေနရသူေတြအတြက္ အေရးေပၚႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အေထာက္အပံ့ အကူအညီေတြ ေပးလ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တယ္လီေနာျမန္မာအေနနဲ႔ အခုလိုနံပါတ္အလွေတြကိုေလလံတင္ေရာင္းခ်ျပီး ရရွိလာတဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာသင္ၾကားေရးစီမံကိန္း၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းေတြနဲ႔ မိဘမဲ႔ပရဟိတေဂဟာေတြအျပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအဖြဲ႔အစည္းေတြကို လွဴဒါန္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News