မႏၲေလးျမိဳ႕မွာ လက္ရွိတစ္ရက္ကို အမႈိက္တန္ခ်ိန္ေပါင္း (၉၃၈)တန္ ထြက္ရွိျပီး အဲ႔ဒီ အမိႈက္ေတြကို မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔ရွင္းေရးဌာနအေနနဲ အမိႈက္ သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္းေပါင္း (၁၉၀၀)ေက်ာ္နဲ႔ ေန႕စဥ္တာ၀န္ယူသိမ္းဆည္းေပးေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုမႏၲေလးျမိဳ႕မွာ ထြက္ရွိေနတဲ႔စြန္႔ပစ္အမႈိက္ေတြကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲ သိမ္းဆည္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ UNEP နဲ႔ IAES အဖြဲ႔တို႔ရဲ႕ နည္းပညာအကူအညီမ်ားနဲ႔ လက္ရွိမွာ ေရးဆြဲေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းရဲ႕ ေရွ႕ေျပးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေနနဲ႔ လက္ရွိမႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး နယ္နိမိတ္တြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္(၆)ျမိဳ႕နယ္က ရပ္ကြက္ေတြမွာ လူထုအေျချပဳ အမႈိက္သိမ္းဆည္းျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အသိပညာေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေန တယ္လို႔ မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ဌာနမွဴးက အခုလို ေျပာျပပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးက႑ကို ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ အခုလိုမဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္လုပ္ငန္းေတြကို မႏၲေလးအပါ၀င္ တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာလည္း စြန္႔ပစ္အမႈိက္ေတြကိုစနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲနိုင္မယ့္ မဟာဗ်ဴဟာေတြ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔လည္း လိုအပ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
 
 

Related News