ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးအတြင္းမွာရိွတဲ့ မီးရထားအသြားအလာကို အခ်က္ျပေပးတဲ့ မီးပြိဳင့္စနစ္ေတြ အဆင္ျ့မႇင့္တင္မႈ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျပီးစီးေနျပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးအတြင္းမွာ လက္ရိွအသံုးျပဳေနတဲ ့အခ်က္ျပမီးပြိဳင့္စနစ္ေတြဟာ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက တပ္ဆင္ခဲ့တဲ့ မီးပြိဳင့္စနစ္ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုလို ျပန္လည္အဆင့္ျမႇင့္တင္ျပီး ျပင္ဆင္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးအတြင္းက အခ်က္ျပ မီးပြိဳင့္စနစ္ေတြဟာ ကာလၾကာရွည္တာနဲ႔အမွ် ခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားလာတဲ့အတြက္ အခုလို အခ်က္ျပ မီးပြိဳင့္စနစ္ေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့(၆)လတည္းက ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဒီႏွစ္အကုန္မွာ အျပီးေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
 
အခ်က္ျပမီးပြိဳင့္စနစ္ေတြ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေနမႈကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ(JICA) အဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ ့ပတ္ဧရိယာအတြင္းမွာ  အခ်က္ျပမီးပြိဳင့္စနစ္(၈၀) ေက်ာ္ရိွကာ  ရထားမီးပြိဳင့္အခ်က္ျပစနစ္ေတြအကုန္လံုးကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးအတြင္းက အခ်က္ျပမီးပြိဳင့္စနစ္ေတြအဆင့္ျမွင့္တင္ျပီးရင္ေတာ ့ျမိဳ ့ပတ္ရထားမီးပြိဳင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္တာ၊  ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထားပိုင္း အခ်က္ျပမီးပြိဳင့္စနစ္ အဆင့္ျမႇင့္တာေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News