ရန္ကုန္က မႈခင္းစာေရးေတြအျဖစ္တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ တပ္ၾကပ္ၾကီးအဆင့္တပ္ဖြဲ႕၀င္ ေတြကို လုပ္ငန္းခြင္မြန္မံသင္တန္းကို  (၂)ပတ္ၾကာေပးခဲ့ျပီး သင္တန္းဆင္ပြဲကို ဒီကေန႕ၾသဂုတ္ (၁၂)ရက္ေန႕မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးမွာျပဳလုပ္လိုက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ဒီသင္တန္းကို ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဴပ္ အစီအစဥ္နဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးေနပမယ့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ လုပ္မွားကိုင္မွား မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေဒသအလိုက္ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ၊ ဥပေဒေတြ၊ လုပ္နည္းကိုင္နည္းေတြကို အနီးကပ္ ေဆြးေႏြးသင္ၾကားပို႕ခ်ေပးဖို႕၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကို ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႕စပ္ေအာင္သိရွိဖို႕လို႕လဲ သိရပါတယ္။
 
ဒါ့ျပင္ ျပည္သူလူထုနဲ႕ထိေတြ႔ဆက္ဆံတဲ့အခါ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထားေစဖို႕လိုအပ္ျပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ဂုဏ္သေရၫွိးႏြမ္းေစမယ့္ လူမႈေရးေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္းစတဲ့ အျပဳအမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ေတြ မလုပ္ဖို႕ကိုလဲ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးခ်ဴပ္၀င္းနိုင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီတပ္ၾကပ္ႀကီး(မႈခင္းစာေရး)လုပ္ငန္းခြင္ မြမ္းမံသင္တန္းမွာ သင္တန္းသားတပ္ဖြဲ႕၀င္ (၆၀)တက္ေရာက္ သင္ၾကားခဲ့ျပီး ဒီႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့တာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
 

Related News