ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲေနတဲ့YBS  ခရီးသည္တင္ယာဥ္လိုင္းေတြမွာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မွ အမ်ိဳးသမီး ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို ယခုလထဲမွာစတင္ေခၚယူေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔မွ အမ်ိဳးသမီး ယာဥ္ေမာင္းေတြကို ေခၚယူတာဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရာ ေရာက္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။  
 
လက္ရွိမွာလည္းေလွ်ာက္လႊာေတြကို စတင္ လက္ခံေနျပီး လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ (ခ)လိုင္စင္အနက္(၃)ႏွစ္ ျပည့္ျပီးမွသာ လက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းေတြအေနနဲ႔ YBS   ယာဥ္သစ္ေတြမွာ ၀င္ေရာက္ေမာင္းႏွင္လိုပါက ရြာသာၾကီး(ကညန)မွာ သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီး ေအာင္ျမင္မွသာ အမ်ိဳးသားယာဥ္ေမာင္းမ်ားနည္းတူ ေမာင္းႏွင္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။လက္ရွိမွာရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕က ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ေပးျပီးတဲ့ယာဥ္ေမာင္းအထူးသင္တန္းမွ ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းေတြကို အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (၃)ခုမွာ (၂၅)ဦးစီခန္႔ အပ္ထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ဒုတိယအၾကိမ္အေနနဲ႔ ယာဥ္ေမာင္းအထူးသင္တန္းကို ျပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ(၇)ရက္က ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News