ပြင့္လင္းပါေစဘ႑ာေငြ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျပည္သူ႔ဘ၀ေခါင္းစဥ္နဲ႔ သ႐ုပ္ေဖာ္ကာတြန္းျပပြဲကို ၾသဂုတ္လ (၁၁)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဂ်ပ္ဆင္ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္တဲ့သ႐ုပ္ေဖာ္ကာတြန္းျပပြဲကို Spectrum (SDKN) အဖြဲ႕ကဦးေဆာင္ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းပါေစဘ႑ာေငြ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျပည္သူ႔ဘ၀ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ကာတြန္းပံုေတြကို သရုပ္ေဖာ္ေရးဆြဲျပသ ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသရုပ္ေဖာ္ကာတြန္းျပပြဲမွေတာ့ ကာတြန္းဆရာေပါင္း (၄၀)ေက်ာ္ကေရးဆြဲထားတဲ့ သ႐ုပ္ေဖာ္ကာတြန္းပံုေတြကို ျပသထားတာျဖစ္ပါတယ္။Spectrum (SDKN) အဖြဲ႔ကို (၂၀၀၇)ခုႏွစ္ကတည္းက 
စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး စာအုပ္ ထုတ္ေ၀တာ၊ ကာတြန္းျပပြဲျပဳလုပ္တာေတြ လူငယ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ သင္တန္းေတြ၊ စာတန္းဖတ္ပြဲေတြျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကာတြန္းဆရာေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီလုိသရုပ္ေဖာ္ကာတြန္းေတြနဲ႔ ေခတ္ကာလရဲ့ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚ ေနတာေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးရွိေစဖို႔ ေထာက္ျပေရးဆြဲၾက တာျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္လာေစဖို႔ရည္ရြယ္တယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။ကာတြန္းျပပြဲကိုျပဳလုပ္တာ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ကို ဘားအံမွာျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယအႀကိမ္ျပပြဲကိုေတာ့ အခုျပသတဲ့ကာတြန္းေတြကိုဘဲ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီကာတြန္းျပပြဲကိုေတာ့ ဂ်ပ္ဆင္ခန္းမ မွာ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္နဲ႔ ၁၂ ရက္ ၂ ရက္တာ ျပသသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

Related News