က်င္းပျပီးစီးခဲ႔တဲ့(၅၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကေန ယူရုိသန္း(၅၀၀) ေက်ာ္ဖုိး အထိ ေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ (၅၄)ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ က်င္းပေနတဲ႔ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမွာ ယူရုိ (၅၁၈) ဒသမ (၈၂၄)သန္း တန္ဖုိးရွိတဲ႔ ေက်ာက္မ်က္၊ ေက်ာက္စိမ္း အတြဲေပါင္း (၅၁၉၇)တြဲ ေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔တယ္လုိ႔ ၾသဂုတ္လ(၁၁)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါတယ္။ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမွာ ေက်ာက္မ်က္တြဲ(၃၂၆)တြဲကုိေရာင္းခ်ဖုိ႔ တင္ျပခဲ႔ျပီး (၁၀၅)တြဲေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔ကာ ယူရုိ(၃)ဒသမ(၀၆၈)သန္း ရရွိခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ေက်ာက္စိမ္းတြဲ ေပါင္း (၆၅၆၁)တြဲကုိေရာင္းခ်ဖုိ႔တင္ျပခဲ႔ျပီး (၅၀၉၂)တြဲေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔ကာ ယူရုိ(၅၁၅)ဒသမ (၇၅၆)သန္းရရွိခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ (၅၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာျပပြဲမွာ ေရာင္းခ်မဲ႔ ေက်ာက္မ်က္၊ ေက်ာက္စိမ္းတြဲေတြထဲမွာ အျမင္႔ဆုံးအေျခခံေစ်းျဖစ္တဲ႔ ယူရုိေငြ(၁၂)သန္း အထိ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အထည္ေက်ာက္အမ်ိဳးအစား ေက်ာက္စိမ္းတြဲမွာ ေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔ျခင္း မရွိပဲ အေျခခံေစ်း ယူရုိ(၈)ေသာင္းေက်ာ္သာ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အရည္ေက်ာက္ အမ်ိဳးအစား ေက်ာက္စိမ္းတြဲမွာ ယူရုိေငြ(၁၅)သန္းနဲ႔ ေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔ျပီး အျမင္ဆုံးေစ်းနဲ႔ေရာင္းခ်နုိင္ခဲ႔တဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းတြဲ ျဖစ္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ (၅၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လ(၂)ရက္ကေန (၁၁)ရက္ေန႔ အထိ (၁၀)ရက္တာ က်င္းပခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ျပပြဲကုိျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရတနာကုန္သည္ (၅၃၁၁)ဦး တက္ေရာက္ခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Related News