၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံျပဳလုပ္ျပီး ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႕ တပ္မေတာ္၊အစိုးရတာ၀န္ ရွိသူမ်ားနဲ႕ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနတဲ့ဲ့ကာလမွာ လူငယ္ေတြ ကိုယ္တိုင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတရားကို နားလည္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္တဲ့ အခန္းက႑ေတြမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေအာင္ စတုတၱအၾကိမ္ေျမာက္ လူငယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲေတာ္နဲ႕ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းျပပြဲကို ဦးတည္ျပဳလုပ္ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းေနတဲ့ က႑မ်ားမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ဒီကေန႕ျပဳလုပ္တဲ့ လူငယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲေတာ္မွာ စာတမ္းတိုတစ္ခု အေနနဲ႕ ဖတ္ၾကားသြားမွာျဖစ္ျပီး ပြဲတက္ေရာက္လာတဲ့ လူငယ္ေတြနဲ႕ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးႏုိင္တဲ့ က႑ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္မွာ က်ေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာလူငယ္မ်ားေန႕အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တဲ့ လူငယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပြဲေတာ္နဲ႕ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းျပပြဲကို ဒီကေန႕  ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္က ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
 
ယခုလက္ရွိေရးဆြဲအတည္ျပဳေနတဲ့ လူငယ့္ေရးရာမူ၀ါဒဥပေဒၾကမ္း အေကာင္အထည္ ေပၚလာဖို႕နဲ႕ လူငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးက႑ေတြ၊ ပိုမိုအေရးပါလာေအာင္ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းဖို႕ လိုအပ္ျပီး တိုင္းျပည္ ေအးခ်မ္းသာယာရန္ လူငယ္ေတြကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖို႕ လိုအပ္တယ္လို႕ ကုလသမဂ္ၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ရဲ႕ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ကေျပာၾကားပါတယ္။ ဘာသာျပန္- (ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိတာက လူငယ္ေတြရဲ႕သြားလာေနထိုင္မႈနဲ႕ အလုပ္အကိုင္၊ စား၀တ္ေနေရးကို ခက္ခဲေစပါတယ္။အဲ့ဒါအျပင္ သူတို႕ရဲ႕ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရည္ေတြကို အဆံုးအစြန္အထိမေရာက္ေအာင္ ကန္႕သတ္လိုက္သလိုကို ျဖစ္ေစတာပါ။ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိပဲ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတာက လူငယ္ေတြရဲ႕ဘ၀ကို ဖြံ႕ျဖိဳးသင့္သေလာက္ မဖြံ႕ျဖိဳးေတာ့ပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ပဲ လူငယ္ေတြကိုယ္တိုင္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ပါ၀င္သြားရမွာပါ။)ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ၾကိဳးပမ္းေနမႈေတြနဲ႕ လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒေတြ ေရးဆြဲဖို႕ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူငယ္မ်ားရဲ႕က႑ကို အစိုးရကသတိထားမိေစရန္ ဒီလို လူငယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပြဲေတာ္ေတြ ျပဳလုပ္ေပးေနတာျဖစ္ျပီး ပြဲအတြင္းမွာ လူငယ္နဲ႕သက္ဆိုင္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း ၃၀ေက်ာ္ ပါ၀င္ျပသမွာ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
 
 
 

Related News