သုံးရက္တာက်င္းပခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာ႕ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတဲ႔ အခ်က္ေတြအရ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ရွိဖုိ႔ျဖစ္နုိင္တဲ႔ ေရွ႔အလားအလာမွာ ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနျပီလုိ႔ခံစားရေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေဒါက္တာေဖျမင္႔ကေျပာပါတယ္။ 

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္ဆုံးေန႕ျဖစ္တဲ႔ ၾသဂုတ္လ ၁၃ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ MICC-2 မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းမွာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးကေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။ 

က်င္းပျပီးစီးခဲ႔တဲ႔ ျမန္မာဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ လူအမ်ား စိတ္၀င္စားတဲ႔ က႑တစ္ခုကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ဘယ္ေနရာ ေရာက္ရွိေနျပီလဲဆုိတဲ႔အခ်က္ျဖစ္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ လက္ရွိေရာက္ရွိေနတဲ႔ ဒီမုိကေရစီခရီးမွာ ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိမရွိဆုိတဲ႔ အခ်က္မွာေတာ႔ မေသခ်ာေသးဘူးလုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာျကားခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ျမန္မာ႕ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲကုိအတတ္ႏုိင္ဆုံး ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ကာ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခဲ႔ၾကျပီး ပြင္႕ပြင္႔လင္းလင္းေ၀ဖန္ခဲ့ၾကတဲ႔ အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲဟာေအာင္ျမင္ခဲ႔တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ က်င္းပၿပီးစီးခဲ႔တဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရးနဲ႔ သတင္းမီဒီယာမ်ားရဲ႔ အခန္းက႑ေတြအပါအ၀င္ ေခါင္းစဥ္(၆)ခုနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါတယ္။ 

ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ေတြ၊ သုေတသီေတြ၊ စီစစ္ေ၀ဖန္သူေတြ၊ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြ၊ အျခားနုိင္ငံေတြရဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္မွာ ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ခဲ႔သူေတြ အပါအ၀င္ ပညာရွင္၄၂ေယာက္က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News