ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္ေတြက နာယကေတြ၊ ဥကၠ႒ေတြ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေတြ႔ဆုံပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္က ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးမွာ ၾသဂုတ္လ(၁၅)ရက္ ေန႔လယ္၂ နာရီက ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ တက္ေရာက္လာတဲ့ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္ေတြက နာယကေတြ၊ ဥကၠ႒ ေတြကလည္း တစ္ဦးခ်င္းစီတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရးက႑ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

ယခုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရဖက္က ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူအပါအ၀င္ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးနဲ႔ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ 

ဒါ႔အျပင္  ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္ေတြက နာယကေတြ၊ ဘဏ္ဥကၠ႒ေတြျဖစ္တဲ့ ကေမၻာဇဘဏ္ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ကုိ၀င္း၊ အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ ဦးေတဇ၊ ဧရာ၀တီဘဏ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္နဲ႔ သမ၀ါယမဘဏ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးတုိ႔ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း(၂၂)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News