ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနဲ႕ Clean Yangon Campaign  တို႔ပူေပါင္း ျပဳလုပ္ေနၾကျဖစ္တဲ့ Clean Yangon စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ Campaign ကို စက္တင္ဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔မွာ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႕လသာၿမိဳ႕နယ္မွာ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ ပဥၥမအႀကိမ္ ေျမာက္ စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္ Campaign ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ 
 
စုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္မႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနနဲ႕ ျပည္သူေတြကို အမႈိက္ကိုစနစ္တက်စြန္႔ပစ္ေစဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး ျပည္သူအသိပညာေပး စည္းရံုး ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ယခုျပဳလုပ္မယ့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္း အမႈိက္ေကာက္ Campaign မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာနအေနနဲ႕ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္သား အေယာက္(၃၀)၊ ရံုး၀န္ထမ္း အေယာက္(၂၀)၊  အမိႈက္သိမ္းကား(၄)စီး၊ အမႈိက္သိမ္းလွည္း(၈)စီးနဲ႕ (၃)တန္အမႈိက္သိမ္းယာဥ္ (၂)စီးတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
ယခုျပဳလုပ္မယ့္ Clean Yangon Campaign ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္း အမိႈက္ေကာက္ မႈကို  ပရဟိတအဖြဲအစည္းေပါင္း (၄၀)မွ စုေပါင္းပါ၀င္ၿပီး လူအင္အား အေယာက္(၁၀၀၀) ပါ၀င္စုေပါင္း အမႈိက္ေကာက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ 
အခုလိုမ်ိဴး ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး နဲ႕ Clean Yangon Campaign တို႔ပူးေပါင္းၿပီး အမႈိက္ေကာက္ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္လာတဲ့ကာလမွာ ပထမအႀကိမ္စုေပါင္း အမိႈက္ေကာက္စဥ္မွာ အမႈိက္ (၈)တန္၊ ဒုတိယအႀကိမ္မွာ(၂)တန္၊ တတိယအႀကိမ္မွာ (၃)တန္၊ စတုတ္ၳအႀကိမ္မွာ အမႈိက္တန္ခ်ိန္(၄)တန္ေကာက္ယူရရွိခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ 
 
 
 
 

Related News