လက္ရွိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ပါအခ်က္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္ေတြအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးမႈ မူေဘာင္ကိစၥေတြေဆြးေႏြးႏုိင္ဖို႕ လာမယ့္ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္ေနာက္ပိုင္းမွာ အစိုးရနဲ႕ အပစ္ရပ္အဖဲြ႕ (၈)ဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုၾကမယ္လို႕သိရပါတယ္။    အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္နဲ႕ေတြ႕ဆံုခ်င္သလို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္မယ့္ NCA  အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း (JICM) ကိုလည္း အျမန္ဆံုး ေခၚယူႏိုင္ဖို႕ အစိုးရဘက္ကိုေတာင္းဆို ထားပါတယ္။

လာမယ့္ ေတြ႕ဆံုမႈဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ေမလကက်င္းပခဲ႕တဲ႔ (၂၁)ပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀း ျပီးေနာက္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ႏွစ္ဖက္တရား၀င္ေတြ႔ဆံုမႈျဖစ္လာဖို႕ရွိေနပါတယ္။အပစ္ရပ္ (၈)ဖြဲ႕က ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အစိုးရဘက္နဲ႕အခုႏွစ္ဧျပီလကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ JICM အစည္းအေ၀းမွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္နဲ႕ေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၆ ဇြန္လ(၂၈)ရက္က ေနာက္ဆံုးသီးသန္႕ေတြဆံု ထားတာပါ။ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ဖက္အလြတ္သေဘာအေနနဲ႕ကေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လတုန္းက ခ်င္းမိုင္မွာ ေတြ႕ဆံုၾကသလို စက္တင္ဘာ (၂၉) ရက္ေန႕လည္း ရန္ကုန္မွာ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုထားပါတယ္။  

 အဓိက ကေတာ့ NCA  အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမႈနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး ႏွစ္ဖက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ျပီး ျပီးခဲ႕တဲ႕ (၂၁)ပင္လံုဒုတိယအစည္းအေ၀းအပါအ၀င္NCA  အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈအေပၚ အားနည္းခ်က္အားသာခ်က္ေတြကို တင္ျပမယ္လို႕ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြ ဘက္က ေျပာပါတယ္။NCA   စာခ်ဳပ္ကို ျပင္ဆင္ခ်င္တာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚသာ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ အပိုင္းက႑ေတြအပါအ၀င္ မူေဘာင္နဲ႕ပတ္သတ္ျပီး ျပဳျပင္ခ်င္တာေတြကို အစိုးရဘက္နဲ႕ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမယ္လို႕ေျပာပါတယ္။

 

 

Related News