ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႔ အစီအစဥ္နဲ႔ဖြင့္လွစ္တဲ႔ လက္ပံုစံႏွိပ္နည္း(မြမ္းမံ)သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂။၂၀၁၇)ကို ေအာက္တိုဘာလ(၉)ရက္ကရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုးမွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းပထမအသုတ္ကို စက္တင္ဘာလ(၄)ရက္မွ စက္တင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ျပီး အခုဒုတိယအသုတ္သင္တန္းကို ေအာက္တိုဘာလ(၉)ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ(၁၃)ရက္ထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းျဖစ္ပြားတဲ႔ မႈခင္းေတြကိုအျမန္ဆံုးေပၚေပါက္ေစရန္နဲ႔ မႈခင္းေဖာ္ထုတ္ရာမွာ အေထာက္အကူရရွိေစဖို႔အတြက္မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ႔ လက္ပံုစံဟာမရွိမျဖစ္ လိုအပ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ရဲစခန္းေတြကျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတရားခံေတြကို တရားရံုးအသီးအသီးမွာ တရားစြဲတင္ပို႔ခဲ႔ျပီး စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ျပီးတဲ့ တရားခံမ်ားရဲ႕ လက္ပံုစံမ်ားကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထားႏိ္ုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီးအခုလိုဖြင့္လွစ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အဆိုပါလက္ပံုစံႏွိပ္ယူနည္း(မြမ္းမံ)သင္တန္းကိုလက္ပံုစံစာခ်ဳပ္မ်ားရယူရတဲ႔ မႈခင္းမွတ္တမ္း တာ၀န္ခံမ်ားကိုဦးစားေပးသင္ၾကားေပးေနတာၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News