ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ အာရွဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း အခမ္းအနား ျပဳလုပ္က်င္းပသြား မယ္လို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္က မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဇမၺဴသီရိဗိမာန္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေတာင္တန္းေဒသ သာသနာ ႏုဂၢဟအသင္း လုပ္ငန္းၫွိႏွိုင္းစည္းေ၀းပြဲကသိရပါတယ္။

အာရွဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံကဦးစီးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္နယ္စပ္ေတာင္တန္းေဒသ သာသနာႏုဂၢဟအသင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အာရွတိုက္အတြင္းရိွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးကို စည္း႐ံုးၿပီး အာရွဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

အာရွဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ ျမန္မာ၊ ကေမာၻဒီယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ စကၤာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ တ႐ုတ္၊ ထိုင္းနဲ႔ေတာင္ကိုရီးယားစတဲ့ႏုိင္ငံေတြ ပါ၀င္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။    အာရွဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုဖြဲ႕စည္းေအာင္ျမင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေပေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရင္ ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္တဲ့အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ပထမဆံုး အာရွဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း အခမ္းအနားကိုေတာ့ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ နဲ႕ ၁၃ ရက္မွာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကရ၀ိတ္နန္းေတာ္မွာ က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News