ျပည္တြင္းက စက္မႈဇုန္ေတြမွာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ စက္႐ံုေတြမွာ ေရဆိုးသန္႕စင္တဲ့ စက္႐ံုေတြ မရိွသေလာက္နည္းပါးေနတယ္လို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႕  ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာလိုက္ပါတယ္။    ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရိွတဲ့ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးေတြေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာလိုက္တာပါ။ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းက စက္မႈဇုန္ေတြမွာရိွတဲ့ စက္ရံုေတြမွာ စြန့္ပစ္ေရဆိုးသန္႕စင္တဲဲ့ စက္႐ံုေတြ မရိွသေလာက္ နည္းပါးေနျပီး စက္မႈဇုန္ေတြက ထြက္ရိွတဲ့ေရဆိုးေတြက ပတ္၀န္းက်င္မွာအနံ႕ဆိုးေစျပီး ေရေျမာင္း ေတြထဲမွာလည္း ပိတ္ဆို ့မႈေတြျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ေရဆိုးစြန္ ့ထုတ္မႈႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ အရက္ခ်က္စက္ရံုေတြမွာ  ေရဆိုးသန္႕စင္တဲ့စက္႐ုံအဓိက လိုအပ္ေနျပီး တခ်ိဳ႕အရက္ခ်က္ စက္႐ံုေတြဆို ပိတ္သိမ္းခိုင္းလိုက္ရတဲ့အထိ ရိွတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ငါးစက္႐ံုေတြ အပါအ၀င္ ပဲၾကာဇံစက္႐ံုေတြမွာလည္း ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈ အမ်ားဆံုးရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 ဒါ့အျပင္စက္ရံုတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ေရဆိုးသန္ ့စင္တဲ့စက္ရံုေတြတည္ေဆာက္ဖို ့လိုအပ္ေနုျပီး စက္မႈဇုန္ေတြမွာလည္း ဗဟိုေရဆိုးသန္ ့စင္တဲ့စက္ရံုေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အကူအညီနဲ႕ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ စက္မႈဇုန္ေတြက ထြက္ရိွတဲ့ေရဆိုးစြန္႔ပစ္တာေတြ ေလ်ာ့နည္းေအာင္လို႕ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရိွတဲ့စြန္႔ပစ္ ေရဆိုးေတြေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈေလ်ာ့နည္းေစေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကုိ လာမယ့္ေအာက္တိုဘာလ(၁၂)ရက္နဲ႕ (၁၃)ရက္ တို႔မွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး သက္ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ စက္မႈဇုန္ေတြက စက္႐ံု လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ေတြ အပါအ၀င္ တျခားအဖြဲ႕အစည္းက တာ၀န္ရိွသူေတြကပါ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News