ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာေတြမွာ အိမ္ငွားေနထိုင္သူေတြအေနနဲ႕ ဧည့္စာရင္းတိုင္စရာမလိုေတာ့ဘဲ အိမ္ငွား စာခ်ဴပ္၊ မွတ္ပုံတင္မူရင္း၊ မိတၱဴတို႕နဲ႕ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴဳးရုံးမွာ ေနထိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာရယူနိုင္တယ္လို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေအာင္စိုးမိုးက  ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။ 

ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအတြင္း ဧည့္သည္ေတြအပါ၀င္ အိမ္ငွားေနထိုင္သူေတြအေနနဲ႕ ဧည့္စာရင္း တိုင္စရာ မလိုေတာ့ဘဲ တစ္လနဲ႕အထက္ ေနထိုင္မယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူကို သတ္မွတ္ နည္းလမ္းနဲ႕အညီ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထားသင့္တယ္လို႕  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္စိုးမိုးက ဒီကေန႔ ေအာက္တိုဘာ (၁၂) ရက္ကျပဳလုပ္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ  ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ရပ္ကြက္ ေက်းရြာေတြအတြင္းမွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိစၥ၊ ေနထိုင္ေနသူလူစာရင္းေတြနဲ႕ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းေတြ အတိအက်သိရွိဖို႕၊ လုံျခဳံေရးက်ိဳးေပါက္မႈမရွိေစဖို႕ အိမ္ငွားေနထိုင္သူေတြအတြက္ အိမ္ရွင္၊ ေျမရွင္ေတြကိုယ္တိုင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး႐ုံးကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကား သင့္တယ္လို႔လည္း ၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္သူေတြ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးရုံးေတြမွာ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားဖို႕ လိုအပ္ျခင္းရွိ၊ မရွိနဲ႕ ရပ္ကြက္တြင္း ေနထိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာရယူဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရ မလဲဆိုတာကို မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ ျမိဳ႕နယ္အမတ္ ဦးလွေဌးက ေမးျမန္းလို႕ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးလုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားလိုက္တာလဲျဖစ္ပါတယ္။ ဦးလွေဌးက လက္ရွိ ရပ္ကြက္ေတြမွာ အထက္ကညႊန္ၾကားခ်က္ မရွိေသးလို႕ ဧည့္စာရင္းတိုင္ရင္လဲ ရတယ္၊မတိုင္လဲရတယ္ဆိုတဲ့ စနစ္ေတြျဖစ္ေပၚေနသလို အိမ္ငွားေနထိုင္သူေတြအေနနဲ႔ ဧည့္စာရင္း မတိုင္ၾကားထားလို႕ ေထာက္ခံစာ မထုတ္ေပးတာေတြေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈေတြ ေတြ႕ျမင္ေနရ တယ္လို႕လဲ ဆိုပါတယ္။

 ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာရယူတာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး  အိမ္ငွားေနထိုင္သူေတြေတြအေနနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ တရား၀င္အိမ္ငွားစာခ်ဴပ္၊ ကာယကံရွင္ရဲ႕ မွတ္ပုံတင္ မူရင္း၊ မိတၱဴတို႕နဲ႔ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴဳးရုံးမွာ ေနထိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာကို ရယူနိုင္သလို အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းပုံစံနဲ႕ ေနထိုင္သူ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သန္းေခါင္စာရင္း၊မွတ္ပုံတင္မူရင္း၊ မိတၱဴတို႔ နဲ႔ရယူနိုင္တယ္လို႕လဲ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

 

 

Related News