ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေတာင္တန္းေဒသ သာသနာႏုဂၢဟ အသင္းက ဦးေဆာင္ျပီး အာရွဗုဒၶဘာသာအသင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းအခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ(၁၂)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕  ကရ၀ိတ္နန္းေတာ္မွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားေစဖို႔နဲ႔ ဘာသာ သာသနာေတာ္ၾကီး ၾကီးပြားတိုးတက္ေစရန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ အခုလိုပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္စတင္တည္ေထာင္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  

 အာရွဗုဒၶဘာသာအသင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာေတာ့  ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္၊ ထိုင္း၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ စကၤာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ တရုတ္၊ အိႏ္ၵိယ၊သီရိလကၤာ၊ နီေပါႏိုင္ငံအစရိွတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၂)ႏိုင္ငံနဲ႔ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါ တယ္။ အာရွဗုဒၶဘာသာ အသင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကိုေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္နဲ႔ ဒုတိယပါေမာကၡ ဆရာေတာ္မ်ားက ဦးစီးေရးသားထားတာျဖစ္ျပီး တက္ေရာက္ လာၾကတဲ့ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွသံဃာေတာ္မ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ကာ ဖြဲစည္းပံုအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းကို အတည္ျပဳခဲ့ဲၾကတာျဖစ္ပါတယ္။အာရွဗုဒၶဘာသာအသင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျဖစ္တည္လာေရးအတြက္  ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေထရ၀ါဒဗုဒၶ ဘာသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေတာင္တန္းေဒသ သာသနာႏုဂၢဟအသင္းကဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေဗာဓိဂယာ၀ိဇယလ် (၉၈၀)အသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစူပါခ်ိဳင္း ဗီရာပူေခ်ာင္တို႔က ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္နားလည္စာခြ်န္လႊာကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News