ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရးနဲ႔ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ္႔ Construction,Power & Mining Myanmar 2017   ၿပပဲြကိုေအာက္တိုဘာ(၁၂)မွ(၁၄)ရက္ေန႔ အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မင္းဓမၼလမ္းမွာရွိတဲ႔ Myanmar Event Park    မွာ(၃)ရက္တာျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။  

 ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမံဳပ္ႏွံသူအမ်ားစုကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ႔ အဓိကက႑(၃)ခု ျဖစ္တဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းႏွင့္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုတိုးတက္ဖြံျဖိဳး လာေစဖို႔အျပင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျမွင့္တင္ဖို႕နဲ႔နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာေတြမွာရင္းနွီးျမဳပ္နွံသူေတြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္အခုလိုကုန္သြယ္မႈျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

 အခုလိုႏိုင္ငံတကာအဆင့္ျပပြဲေတြကိုက်င္းပရတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံျဖိဳးမႈေတြကို တိုးျမွင့္ေစျပီး ျပည္တြင္းကလုပ္ငနး္ရွင္ေတြကိုအေတြ႕အၾကံဳသစ္ေတြ၊ နည္းပညာသစ္ေတြကို မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီးက်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။Construction, Power & Mining Myanmar 2017   ျပပြဲမွာ တရုတ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အိႏၵိယ၊ ကိုရီးယား၊ စကၤာပူႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံစတဲ႔ ႏို္င္ငံေပါင္း(၁၆)ႏိုင္ငံကကုမၸဏီေပါင္း(၁၃၀)ခန္႔ ၀င္ေရာက္ျပသ ေနတာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါ႔အျပင္ျပပြဲရက္အတြင္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုလည္း က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။Construction, Power & Mining Myanmar   ျပပြဲကို၂၀၁၃ခုႏွစ္က  စတင္က်င္းပခဲ့တာ ၿဖစ္ၿပီး အခုက်င္းပတာဟာ(၅)ၾကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News