လွ်ပ္စစ္မီတာခကုိေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေကာက္ခံရာမွာျပည္သူေတြေက်နပ္ေလာက္တဲ႔ ၀န္ေဆာင္မူမ်ိဳးကုိ ျဖည္႔ဆည္းေပးျပီးမွသာ ျပင္ဆင္ေကာက္ခံ မယ္လုိ႕လ်ွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီး ဌာနက သိရပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီတာခကုိ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေကာက္ခံဖုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဒီကေန႔ ႏုိ၀င္ဘာလ ၉ ရက္က လ်ွပ္စစ္နဲ႕ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနရဲ႔ လစဥ္ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေနၾကျဖစ္တဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဒုတိယအျမဲတမ္း အတြင္း၀န္ဦးစုိး၀င္းက ေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။   

 လွ်ပ္စစ္မီတာခကုိေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေကာက္ခံဖုိ႕အတြက္ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေနျပီး တစ္ဖက္မွာလဲ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေကာက္ခံတာနဲ႔အမွ် ျပည္သူေတြအတြက္လုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိျဖည့္ဆည္းေပး ရမွာျဖစ္ျပီး လက္ရွိျပည္သူေတြအတြက္ ဗုိ႔အားျပည့္မီေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတယ္လုိ႕ဆုိပါတယ္။ 

တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ျပည္နယ္ေတြက ျပည္သူေတြ လွ်ပ္စစ္ဗုိ႔အားျပည္႕မီစြာ ရရွိေရးအတြက္ ဒုတိယ၀န္ၾကီးဦးေဆာင္ ျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနကာ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး ၊မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးတုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္ထားတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

 ဒါ႔အျပင္ မလုိလားအပ္တဲ႔လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြမဆုံးရံႈေစေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ တုိင္ေတြနဲ႔ မလြတ္တဲ႔ သစ္ပင္ေတြကုိ ရွင္းလင္းတာေတြ၊ ရႈတ္ေထြးတဲ႔ေနရာေတြကုိရွင္းလင္းတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းကုိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးရာမွာ အရံႈးေပၚေနျပီး ယခု၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္မွာ ေတာ႔ ေငြက်ပ္ဘီလီယံ (၃၀၀) ေက်ာ္အထိ အရႈံးေပၚနုိင္တယ္လို႕ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ဧျပီလ၆ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အစုိးရရဲ႕ ပထမတစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မူမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားခ်က္ေတြ အရ သိရပါတယ္။

 

 

Related News